Stron

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 1 gość 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Pensjonat Pod Sosnami

Pensjonat “Pod Sosnami” w Barlinku z przyleg?ymi do niego, rzadko spotykanymi w Polsce zabytkowymi Pawilonami K?pieliskowymi po?o?ony jest nad malowniczym jeziorem Barlineckim. Sosny, blisko?ci? których mo?na si? szczególnie rozkoszowa? podczas pobytu w naszym pensjonacie, a tak?e bezpo?redni dost?p do najpi?kniejszego i najwi?kszego jeziora Pojezierza My?liborskiego sprawiaj?, ?e ka?dy odnajdzie tutaj spokój i ukojenie duszy.

W naszej ofercie znajduje si? tak?e mo?liwo?? wypo?yczenia sprz?tu sportowego dla szczególnie st?sknionych ruchu. Ci, którzy pragn? bli?ej obcowa? z natur?, b?d? mieli mo?liwo?? podziwiania ptaków - mieszka?ców jeziora, a tak?e spacerów po przepi?knym Barlinecko - Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Centrum miasta Barlinek, znajduj?ce si? po drugiej stronie jeziora, ale b?d?ce w zasi?gu spokojnego spaceru, oferuje kolejn? porcj? atrakcji.

 
valid xhtml valid css